Definitions

Sorry, no definitions found. You may find more data at shkronja.

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • Slide 33: Shkronja (H ‫) هـ ‬ e gjuhës arabe në shqiptim i ngjan shkronjës H të gjuhës shqipe.

  Recently Uploaded Slideshows

 • Slide 15: Ð ÐöÑóÇÚñ DHEL Shkronja (DH ‫) ذ ‬ e gjuhës arabe në shqiptim i ngjan gjithashtu shkronjës DH të gjuhës shqipe, vetëm se ajo shqiptohet më lehtë.

  Recently Uploaded Slideshows

 • ÃóäóÇäóÇÓñ Shkronja e parë e gjuhës arabe quhet ELIF, dhe në dukje i ngjan një vize vertikale.

  Recently Uploaded Slideshows

 • Slide 25: Û ÛöÜíÊóÜÇÑñ GAJN Shkronja (G - ‫) غ ‬ e gjuhës arabe në shqiptim i ngjan shkronjës G të gjuhës shqipe, vetëm se ajo shqiptohet me zë më të thellë dhe më të fortë.

  Recently Uploaded Slideshows

 • SH në fund SH në mes SH në fillim SH vetëm ÍóÜÈóÜÔó ÈõÜÔöÑó ÔóÜÑöÈó ÏóÃóÔó Õ ÕóÜÝøóÜÇÑóÉñ SAD Shkronja (S ‫) ص ‬ e gjuhës arabe në shqiptim i ngjan shkronjës S të gjuhës shqipe, vetëm se ky shqiptohet më fort.

  Recently Uploaded Slideshows

 • Slide 18: Ó ÓóÜÑöíÑñ SIN Shkronja (S ‫) س ‬ e gjuhës arabe në shqiptim korrespondon me shkronjën S të gjuhës shqipe.

  Recently Uploaded Slideshows

 • Slide 14: Ï ÏóÌóÇÌñ DAL Shkronja (D ‫) د ‬ e gjuhës arabe në shqiptim korrespondon plotësisht me shkronjën D të gjuhës shqipe.

  Recently Uploaded Slideshows

 • Slide 10: Ë ËõÜÚúÜÈÜóÇäñ THE Shkronja (TH ‫) ث ‬ e gjuhës arabe në shqiptim korespondon plotësisht me shkronjën TH të gjuhës shqipe.

  Recently Uploaded Slideshows

 • Slide 16: Ñ ÑõÝõÜæÝñ RA Shkronja (R ‫) ر ‬ e gjuhës arabe në shqiptim korrespondon me shkronjën R të gjuhës shqipe.

  Recently Uploaded Slideshows

 • Slide 31: ä äóÜÇÑñ NUN Shkronja (N ‫) ن ‬ e gjuhës arabe në shqiptim i ngjan plotësisht shkronjës N të gjuhës shqipe.

  Recently Uploaded Slideshows

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.