Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • Ac, am y tro cyntaf eleni, gan fod ganddon ni gymaint ohonyn nhw, mi rydw i wedi rhoi bagiau o'r ffrwythau yn y rhewgell fel ein bod ni'n gallu eu mwynhau nhw yng nghanol gaeaf - mi fydd hi'n braf cael atgofion melys o'r haf wrth fwyta crymbl cyrens duon yng nghanol mis Rhagfyr.

  WalesOnline - Home

 • Mae ganddyn nhw gyrr o 160 o wartheg sy'n pori yn y caeau o fis Mawrth hyd at fis Tachwedd ac yn y gaeaf maen nhw'n bwyta cnydau sydd wedi eu tyfu ar eu tir, er mwyn cadw costau i lawr.

  WalesOnline - Home

 • Mae'r sioeau bach yn esgus i ffermwyr ddod at ei gilydd a chael clonc gyda misoedd caled a thywyll y gaeaf tu cefn iddynt bellach.

  WalesOnline - Home

 • Un o'r 'gwyddorau' yr wyf i a llawer un arall mae'n debyg wedi eu colli yw hyn: sut i gadw'n fwytadwy dros y gaeaf y llysiau sydd wedi tyfu yn ein gerddi drwy'r haf.

  Blogiadur.com

 • Mae'n amlwg fod yna wirionedd yn yr hen ddywediad: "Os bydd cwymp y dail yn gynnar, ceir gaeaf mwynaidd ond os yn hwyr y cwymp y dail, ceir gaeaf caled".

  WalesOnline - Home

 • Yn ôl John Albert Evans, Ymgynghorydd Cymraeg Morgannwg Ganol, "... bwcedi oedd yn cadw Ysgol Rhydfelen i fynd yn y gaeaf!".

  Blogiadur.com

 • Dechreuais i yn y coleg fis Medi 1978 ac roedd y gaeaf hwnnw yn un diflas iawn.

  Blogiadur.com

 • Meddai Wendy Johnson, Swyddog Cyfathrebu RSPB Cymru: ‘Mae’r canlyniadau’n darparu darlun gwerthfawr o boblogaethau adar ein gerddi y gaeaf hwn ond, yn bwysicach na hyn, gyda 28 mlynedd o ganlyniadau Gwylio Adar yr Ardd er cymhariaeth gallwn weld sut mae’r poblogaethau hyn yn newid a nodi pa rywogaethau fydd efallai angen ein cymorth.

  Archive 2008-01-01

 • Cred RSPB Cymru bod tymheredd mwy mwyn ledled Ewrop wedi effeithio ar arferion ymfudo a bod cnydau da o ffrwythau yn ein gwrychoedd a’n coedlannau wedi golygu bod mwy o adar yn bwydo yng nghefn gwlad yn hytrach nag yng ngerddi Cymru dros y gaeaf.

  Archive 2008-01-01

 • (hollol dealladwy) 'Grav' i wneud y gig, oedd ar noson budr canol gaeaf mewn gwesty yn Y Fflint, ac o flaen llai 'na bump ar hugain o bobl mae'n siwr.

  Blogiadur.com

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.