Definitions

from Wiktionary, Creative Commons Attribution/Share-Alike License

 • n. A local chieftain in Iceland with religious and administrative duties.

Etymologies

from Wiktionary, Creative Commons Attribution/Share-Alike License

From Icelandic goði.

Examples

 • Society was divided only into two classes of men, the free and unfree, though political power was in the hands of the franklins alone; "godi" and thrall ate the same food, spoke the same tongue, wore much the same clothes, and were nearly alike in life and habits.

  The Story of the Volsungs

 • Mae 'na bosibilrwydd, felly, y bydd 'na fewnfudo i Gaernarfon tra bo'r carchar yn cael ei godi - a dwi ddim yn gwybod os y gallwn ni wneud unrhyw beth i rwystro hyn.

  Carchar i Gaernarfon

 • Pan mae cais i godi tŷ yn cael ei wrthod, mae o'n ddiwedd ar y byd.

  Llais Gwynedd a Thai Fforddiadwy

 • Celwydd noeth yw dweud y gallai rhywun godi ty sydd a gwerth marchnad-agored o £300,000, a'i gynnig fel ty fforddiadwy am £210,000.

  Gwleidyddiaeth iard ysgol

 • Pan mae rhywun yn dod at Gyngor Gwynedd a gofyn am yr hawl i godi mwy na hyn-a-hyn o dai, mae'r Cyngor yn gallu mynnu bod canran o'r tai hynny - 25% fel arfer - yn dai fforddiadwy.

  Gwleidyddiaeth iard ysgol

 • Society was divided only into two classes of men, the free and unfree, though political power was in the hands of the franklins alone; “godi” and thrall ate the same food, spoke the same tongue, wore much the same clothes, and were nearly alike in life and habits.

  The Story of the Volsungs

 • Ni ellir sicrhau dyfodol ffyniannus i'r iaith drwy ei 'gwarchod' yn unig, ond drwy greu perthynas mwy cadarnhaol rhwng siaradwyr yr iaith a'r iaith ei hun, a rhwng siaradwyr Cymraeg a'r di-Gymraeg: mae'r ddau beth yn dibynnol ar godi ymwybyddiaeth, statws, defnydd ac ati.

  Dau begwn Plaid Cymru

 • Yn wahanol i geisiadau cynllunio sydd tu allan i'r ffin datblygu, mae'r Cynulliad yn caniatau i Gwynedd godi tai ar safleoedd sydd yn gyfochrog a'r ffin datblygu, cyn belled a bod y tai hynny yn rhai fforddiadwy.

  Archive 2008-09-01

 • Mae'r blaid yng Nghaerdydd wedi gorfod mabwysiadu polisi digon chwithig ar godi ysgol Gymraeg newydd yn Nhreganna - polisi sydd wedi ei lunio i geisio ennill cefnogaeth y trigolion di-Gymraeg tra'n peidio ac ypestio'r Cymry Cymraeg yn ormodol.

  Dau begwn Plaid Cymru

 • Cafodd Plaid Cymru dipyn o gyhoeddusrwydd negyddol yn ddiweddar oherwydd i nifer o'r aelodau bleidleisio yn erbyn cais cynllunio i godi ty yn Y Parc, ger y Bala.

  Archive 2008-09-01

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.