Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • They bestowed the holy kiss, the kiss of peace, the brotherly and sisterly kiss, “hagion philema.”

  A Philosophical Dictionary

 • * En pneumati hagio nooumenai kai anoigomenai hai graphai deiknuousin hemin ton Christon, eikotos zuroros to pneuma to hagion: [5370] 1

  The Sermons of John Owen

 • En pneumati hagio nooumenai kai anoigomenai hai graphai deiknuousin hemin ton Christon, eikotos zuroros to pneuma to hagion.

  The Sermons of John Owen

 • [63] Zeteseis de ei pantes, ei tis propheteuei, ek pneumatos hagiou propheteuei? pos de ou zeteseos axion estin, eige Dabid meta ten epi tou Ouriou hamartian eulaboumenos aphairethenai ap 'autou to hagion pneuma phesi.

  Pneumatologia

 • [72] Ei poinun he sarx he despotike, to kuriakon plasma, ho xenos anthropos, ho ouranios, to neon blastema, to apo tes xenes hodinos anthesan houtos lambanei to pneuma hagion, etc.

  Pneumatologia

 • [30] Hina mepote akousantes hemeis pneuma Theou, nomisomen de oikeioteta legesthai pneuma Theou, eisagei he graphe to pneuma to hagion, kai prostithesi tou Theou, to ek Theou.

  Pneumatologia

 • [43] Apostelletai men to pneuma to hagion oikonomikos, energei de autexousios.

  Pneumatologia

 • [22] Onoma autou pneuma hagion, pneuma aletheias, pneuma tou Theou, pneuma kuriou, pneuma tou Patros, pneuma Christou, kai houto kalei auton he graphe.

  Pneumatologia

 • [34] Epeideper to doroumenon to pneuma to hagion esti, kaleitai kai to doron homonumos to charismati.

  Pneumatologia

 • Pneuma to hagion, -- that "thou shouldst deceive," or think to deceive, or attempt to deceive, "the Holy Ghost."

  Pneumatologia

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.