Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • But an apparently insurmountable difficulty for this response comes in the suggestive verses of fr. 4: “but behold things that, while absent, are steadfastly present to thought:/for you will not cut off What Is from holding fast to What Is,/neither dispersing everywhere every way in a world-order (kata kosmon)/nor drawing together.”

  Parmenides

 • Item directè in loco, vbi crux sancta stetit cum Christo rupi infixa, habetur hoc exaratum in saxo rupis: [Greek: ho horais esi basis tæs piseos ton kosmon], hoc est, quod vides fundamentum est fidei mundi.

  The Voyages and Travels of Sir John Mandeville

 • Item direct� in loco, vbi crux sancta stetit cum Christo rupi infixa, habetur hoc exaratum in saxo rupis: [Greek: ho horais esi basis t鎠 piseos ton kosmon], hoc est, quod vides fundamentum est fidei mundi.

  The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation

 • Christianoi katechontai men hōs en phroura tō kosmō, autoi de sunechousi ton kosmon: [808] 1

  The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries

 • * Exelexamēn humas dōdeka mathētas krinas axious emou kai apostolous pistous hēgēsamenos einai, pempōn epi ton kosmon euangelisasthai tous kata tēn oikoumenēn anthrōpous, k.t.l.: [901] 1

  The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries

 • Christianoi katechontai men hōs en phroura tō kosmō, autoi de sunechousi ton kosmon (“The soul is shut up in the body, and yet holds the body together; so Christians are kept within the world as in a prison, yet they hold the world together,”).

  The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries

 • Yet the Hymn of Cleanthes (apud Stoboeum) begins: Kudist 'athanaton, poluonome, pankrates aiei, Zeus, phuseos archege, nomon meta panta kubernon.cf. Orig., v. Celsum V. saphos de ton holon kosmon (;' Ellenes) legousin einai theon, Stoikoi men ton proton. oi d 'apo Platonos ton deuteron, tines d' auton ton triton; and

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • Concerning which plastick nature of the universe, the Author De Mundo writes after this manner, kai ton holon kosmon, diekosmese mia he dia panton diekousa dunamis, one power, passing through all things, ordered and formed the whole world.

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • On the other hand, was the Epicurean doctrine of the apeiria kosmon, referred to in

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • Cels.vi. says ton men prosecheis demiourgon einai ton hui& 232; n tou Theou logon, kai hosperei autourgon tou kosmou, ton de patera tou logou, to prostetachenai to hui& 242; heautou logo poiesai ton kosmon, einai protos demiourgon.cf. Athan., c. gentes S:

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.