Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • * Ei tis legei proton peplasthai to soma tou kuriou hemon Iesou

  Pneumatologia

 • [70] Ei tis legei proton peplasthai to soma tou kuriou hemon Iesou

  Pneumatologia

 • Homoios gar hosper hoi hieroi prophetai to hen kai to auto pneuma eis hepta pneumata merizesthai phasin, houto kai autos mian kai ten auten onomazon areten, tauten eis tessaras aretas merizesthai legei: [4999] 1

  Pneumatologia

 • Homoios gar hosper hoi hieroi prophetai to hen kai to auto pneuma eis hepta pneumata merizesthai phasin, houto kai autos mian kai ten auten onomazon areten, tauten eis tessaras aretas merizesthai legei.

  Pneumatologia

 • [313] Quoted from the _Rambler_ of March 1860, p. 364: [Greek: "Hopou men oun hapanta sunebê, hôsper kain ei heneka tou egineto, tauta men esôthê apo tou automatou sustanta epitêdeiôs hosa de mê houtôs apôleto kai apollutai, kathapeo Empedoklês legei ta bougenê kai androprôra.]"

  On the Genesis of Species

 • In an epitaph by Diodorus, a poet of the Augustan age, occurs the phrase {gramma legei}, [4] in imitation of the phrase of Herodotus just quoted.

  Select Epigrams from the Greek Anthology

 • [2107] In N. is added: kai ei en te hemera tou pathous legei; Pater, ei dunaton, pareltheto to poterion touto ap 'emou.

  NPNF2-09. Hilary of Poitiers, John of Damascus

 • "Hêdê de kai hê oikonomia pasa hê peri tou kuriou prophêteutheisa, parabolê hôs alêthôs phainetai tois mê tên alêtheian egnôkosian, hot 'an tis ton huion tou theou, tou ta panta pepoiêkotos, sarka aneilêphota, kai en mêtra parthenou kuoporêthenta ... teponthota kei anestramenon legei."

  The Virgin-Birth of Our Lord A paper read (in substance) before the confraternity of the Holy Trinity at Cambridge

 • Tauta legei pros tous mê dexamenous tên dôrean tês huiothesias, all 'atimazontas tên sarkôsin tês katharas gennêseôs tou logou tou Theou ...

  History of Dogma, Volume 2 (of 7)

 • That, certainly, is a saying of a Christian prophet, and yet it is introduced with the usual "[Greek: legei]".

  History of Dogma, Volume 2 (of 7)

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.