Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • Ei gar kata panta legetai hemin homoousios, agnooumen de kai hemeis, delon hoti kai autos egnoei.

  Pneumatologia

 • Ek Theou de ouden legetai, ei me ho ek tes ousias esti.

  Pneumatologia

 • * [1830] Pōs de tas hēmeteras hamartias exoikeioutai? kai pōs pherein legetai tas anomias hēmōn

  The Doctrine of Justification by Faith

 • The Greek is, hosa peri Theou, e peri Theon einai legetai.

  NPNF2-09. Hilary of Poitiers, John of Damascus

 • *, 'Arche he men legetai hothen an ti tou pragmatos kinetheie proton; hoion tou mekous, kai hodou ... he de hothen an kallista hekaston genoito; hoion kai matheseos, ouk apo tou protou kai tes tou pragmatos arches eniote arkteon, all' hothen rast 'an mathoi, he de, hothen proton ginetai enuparchontos; hoion hos ploiou tropis, kai oikias themelios: [1936] 1

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • * Platon kata sunaugeian, tou men ek ton ophthalmon photos epi poson apor& 191; eontos eis ton homogene a& 153; ra, tou de apo tou somatos pheromenou apor& 191; ein; ton de metaxu a& 153; ra eudiachuton onta kai eutrepton, sunekteinontos to purodei tes opseos, haute, legetai platonike sunaugeia: [2014] 1

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • Lego d 'hulen e kath' hauten mete ti, mete poson, mete allo meden legetai hois horistai to on; esti gar ti kath 'hou kategoreitai touton hekaston, ho to einai heteron, kai ton kategoreon hekaste.

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • 'Arche he men legetai hothen an ti tou pragmatos kinetheie proton; hoion tou mekous, kai hodou ... he de hothen an kallista hekaston genoito; hoion kai matheseos, ouk apo tou protou kai tes tou pragmatos arches eniote arkteon, all' hothen rast 'an mathoi, he de, hothen proton ginetai enuparchontos; hoion hos ploiou tropis, kai oikias themelios.

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • [1595] Platon kata sunaugeian, tou men ek ton ophthalmon photos epi poson apor& 191; eontos eis ton homogene a& 153; ra, tou de apo tou somatos pheromenou apor& 191; ein; ton de metaxu a& 153; ra eudiachuton onta kai eutrepton, sunekteinontos to purodei tes opseos, haute, legetai platonike sunaugeia.

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • Note, how he throws his first two statements into a separate paragraph; contrasts, and evidently balances one against the other: thus, -- kata Markon, meta ten anastasin ou legetai ophthai, -- kata Matthaion meta ten anastasin ophthe, -- tois mathetais en te Galilaia.

  The Last Twelve Verses of the Gospel According to S. Mark Vindicated Against Recent Critical Objectors and Established

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.