Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • When, however, the business was all over, he called near to him by himself that swelling and shameless Latin [Greek: hypsaelophrona ekeinon kai anaidae], and asked of him, who he was, of what lineage, and from what region he had come.

  Count Robert of Paris

 • “Birds,” 1556: entha kai Peisandros elthe deomenos psukhen idein, e zont ekeinon proulipe, k.t.l. where the poet has a fling at Socrates also:

  Symposium

 • Ed. [214] Ei de tis tōn aretēs ephiemenōn ōphelimōterō tini Sōkratous sunegeneto, ekeinon egō ton andra axiomakaristotaton nomizō. —

  Of Communion with God the Father, Son and Holy Ghost

 • * [6546] Ei de tis tōn aretēs ephiemenōn ōphelimōterō tini Sōkratous sunegeneto, ekeinon egō ton andra axiomakaristotaton nomizō.

  Of Communion with God the Father, Son and Holy Ghost

 • * [2922] Ei de tis tōn aretēs ephiemenōn ōphelimōterō tini Sōkratous sunegeneto, ekeinon egō ton andra axiomakaristotaton nomizō.

  Of Communion with God the Father, Son and Holy Ghost

 • The words, as here translated, are Kai su ei ekeinon; kai su teknon.

  The Lives of the Twelve Caesars, Volume 01: Julius Caesar

 • The words, as here translated, are Kai su ei ekeinon; kai su teknon.

  De vita Caesarum

 • He notes on v. 8, tauta men oun hoi tōn Ioudaiōn archontes boulontai gun perikoptein tēs biblou, phaskontes mē genesthai tauta en Babulōni; aischunomenoi to hupo tōn presbuterōn kat 'ekeinon ton kairon gegenēmenon.

  The Three Additions to Daniel: A Study.

 • [Greek: ekeinon zêtô, ton hyper hêmôn apothanonta, ekeinon thelô ton di 'hêmas anastanta]; Rom.

  History of Dogma, Volume 1 (of 7)

 • The passage which Anthon quotes from Plutarch to illustrate _patres_, is not applicable, for the word there is [Greek: _pragonoi: Epunthaneto ton paronton, ei mae kai tous ekeinon oiontai progonous auto mallon an emxasthai paraplaesious ekgonous apolitein, ate dae maed autous di eugeneian, all ap aretaes kai kalon ergon endoxous genomenous_.]

  Conspiracy of Catiline and the Jurgurthine War

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.