Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • O gar arche men o me oide, teleute de kai ta metaxu ex ou me oide sumpeplektai, tis mechane ten toiauten omologian pote epistemen genesthai; Plato Republic.

  Theaetetus

 • Iēsou Christou, hoti eris estai epi tou onomatos tēs episkopēs; dia tautēn oun tēn aitian, prognōsin eilēphotes teleian, katestēsan tous proeirēmenous, kai metaxu epinomēn dedōkasin, hopōs, ean koimēthōsin, diadexōntai heteroi dedokimasmenoi andres, tēn leitourgian autōn.

  The Doctrine of the Saints��� Perseverance Explained and Confirmed

 • II.x. 85, oude gar aidoia echei hē huaina hama amphō, arrenos kai thēleos, kathōs hupeilēphasi tines, hermaphroditous teratologountes kai tritēn tautēn metaxu thēleias kai arrenos androgunon kainotomountes phusin [a similar sexual analogy].

  The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries

 • [1595] Platon kata sunaugeian, tou men ek ton ophthalmon photos epi poson apor& 191; eontos eis ton homogene a& 153; ra, tou de apo tou somatos pheromenou apor& 191; ein; ton de metaxu a& 153; ra eudiachuton onta kai eutrepton, sunekteinontos to purodei tes opseos, haute, legetai platonike sunaugeia.

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • * Platon kata sunaugeian, tou men ek ton ophthalmon photos epi poson apor& 191; eontos eis ton homogene a& 153; ra, tou de apo tou somatos pheromenou apor& 191; ein; ton de metaxu a& 153; ra eudiachuton onta kai eutrepton, sunekteinontos to purodei tes opseos, haute, legetai platonike sunaugeia: [2014] 1

  NPNF2-08. Basil: Letters and Select Works

 • * oude gar aidoia echei hē huaina hama amphō, arrenos kai thēleos, kathōs hupeilēphasi tines, hermaphroditous teratologountes kai tritēn tautēn metaxu thēleias kai arrenos androgunon kainotomountes phusin: [1308] 1

  The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries

 • a letter; she sent ambassadors to Corinth, [Greek: hoitines martures esontai metaxu humôn kai hêmôn].

  History of Dogma, Volume 2 (of 7)

 • '[Greek: _Polla metaxu pelei kulikos kai cheileos akrou_]!'"

  Historical Miniatures

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.

 • How do you maps spam?

  April 14, 2017

 • But about half of them are spam :-(

  March 23, 2010

 • every separation is a link - Weil

  March 23, 2010