Definitions

from The Century Dictionary and Cyclopedia

 • To kill with a pething-pole.
 • n. A steep road; a road or path up a steep hill.

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • Rho gyfle i ni ei ddarllen yn Gymraeg gynta er mwyn fod peth arian yn mynd i gorffrau'r cylchgrawn!

  Preparing a referendum - the Aberystwyth answer

 • Hefo'r holl toriadau ar y gorwel bydd rhaid ystyri pob peth.

  Y sector breifat a gwasanaethau cyhoeddus

 • Un peth bach arall... y chwith ac nid y dde o fewn y blaid sy wedi bod gryfaf o ran arddel annibyniaeth.

  Araith Adam Price

 • Pan breifateiddwyd tai cyngor Conwy, be oedd y peth cynta wnaeth pennaethiaid y cymdeithas dai newydd wneud... cynnyddu cyflogau eu hunain.

  Araith Adam Price

 • Fyddwn i ddim yn disgrifio fy hun fel un o edmygwyr mawr Alun Davies AC, ond dwi'n credu ei fod wedi gwneud peth dewr ac anrhydeddus wrth benderfynnu gadael ei sedd ddiogel ar y rhestr ranbarthol er mwyn ceisio cipio Blaenau Gwent gan Trish Law.

  Chwarae teg i Alun Davies

 • Byddwn i ddim yn cymryd gormod o sylw ohono ... dwi ar y peth, er fy mod i heb fyth glywed amdano nac ychwaith yn flog gwleidyddol am wn i!

  Wel wir

 • Dwi'n meddwl fod unrhyw swyddi newydd yn yr ardal yn beth dda yn yr sefyllfa economiacc yr ydym ynddo yn peth dda.

  Carchar i Gaernarfon

 • Y peth mwyaf di-galon am fod ar Gyngor Gwynedd yw gweld obsesiwn rhai Cynghorwyr gyda "gwarchod" eu wardiau unigol hwy, ar draul pawb a phopeth arall.

  Gwlad a bro

 • Serch hynny yn rhywle (a dwi ddim mor gyfarwydd a hynny a gwleidyddiaeth Dinas Bangor) mae'n ymddangos fod rhai o'r trigolion lleol wedi colli ymddiriedaeth yn y Cyngor Sir a Cyngor y Ddinas (ti'n nes i'r Ddinas na ydw i)..mae'n byr debyg fod peth o'r feirniadaeth yn deg a pheth ohono yn anghywir (does gan ry'n ohonom fel aelodau etholedig dim ots lle da ni yn cynrychioli yr ateb i holl problemau yr ardal).

  Llais Gwynedd a thrigolion Bangor

 • Yn wahanol i'r hen wefan, fe fydd erthyglau cyfan yn ymddangos ar Barn 2.0, yn ogystal a blogiau, erthyglau ecsglwsif i'r wefan, a sawl peth cyffrous arall.

  Gwefan newydd Barn

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.