Definitions

from The Century Dictionary.

 • To kill with a pething-pole.
 • noun A steep road; a road or path up a steep hill.

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • Rho gyfle i ni ei ddarllen yn Gymraeg gynta er mwyn fod peth arian yn mynd i gorffrau'r cylchgrawn!

  Preparing a referendum - the Aberystwyth answer

 • Pan breifateiddwyd tai cyngor Conwy, be oedd y peth cynta wnaeth pennaethiaid y cymdeithas dai newydd wneud... cynnyddu cyflogau eu hunain.

  Araith Adam Price

 • Dwi'n meddwl fod unrhyw swyddi newydd yn yr ardal yn beth dda yn yr sefyllfa economiacc yr ydym ynddo yn peth dda.

  Carchar i Gaernarfon

 • Y peth mwyaf di-galon am fod ar Gyngor Gwynedd yw gweld obsesiwn rhai Cynghorwyr gyda "gwarchod" eu wardiau unigol hwy, ar draul pawb a phopeth arall.

  Gwlad a bro

 • Fyddwn i ddim yn disgrifio fy hun fel un o edmygwyr mawr Alun Davies AC, ond dwi'n credu ei fod wedi gwneud peth dewr ac anrhydeddus wrth benderfynnu gadael ei sedd ddiogel ar y rhestr ranbarthol er mwyn ceisio cipio Blaenau Gwent gan Trish Law.

  Archive 2009-07-01

 • Y peth mwyaf di-galon am fod ar Gyngor Gwynedd yw gweld obsesiwn rhai Cynghorwyr gyda "gwarchod" eu wardiau unigol hwy, ar draul pawb a phopeth arall.

  Archive 2009-08-01

 • Hefo'r holl toriadau ar y gorwel bydd rhaid ystyri pob peth.

  Y sector breifat a gwasanaethau cyhoeddus

 • Fyddwn i ddim yn disgrifio fy hun fel un o edmygwyr mawr Alun Davies AC, ond dwi'n credu ei fod wedi gwneud peth dewr ac anrhydeddus wrth benderfynnu gadael ei sedd ddiogel ar y rhestr ranbarthol er mwyn ceisio cipio Blaenau Gwent gan Trish Law.

  Chwarae teg i Alun Davies

 • Un peth bach arall... y chwith ac nid y dde o fewn y blaid sy wedi bod gryfaf o ran arddel annibyniaeth.

  Araith Adam Price

 • Byddwn i ddim yn cymryd gormod o sylw ohono ... dwi ar y peth, er fy mod i heb fyth glywed amdano nac ychwaith yn flog gwleidyddol am wn i!

  Wel wir

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.